Vrijstelling van de aangifte van nalatenschap

Na een overlijden zijn de erfgenamen in principe verplicht de nalatenschap van de overledene binnen een termijn van vier maanden aan te geven bij de bevoegde belastingdienst. In sommige gevallen bent u echter vrijgesteld van deze verplichting.

Sections :

Wie kan ik een vrijstelling van de aangifte van nalatenschap aanvragen?

In België is elke erfgenaam in principe verplicht een aangifte van nalatenschap in te dienen. De belastingdienst baseert zich namelijk op dat document om de erfbelasting te berekenen en te innen. In sommige gevallen kunt u echter een vrijstelling aanvragen:

  • De overledene laat geen onroerende goederen na; en
  • Er zijn geen successierechten verschuldigd.

U kunt enkel vrijgesteld worden als er aan beide voorwaarden voldaan is. Om dat na te gaan, kunt u contact opnemen met onze experts. Zij zullen samen met u uw situatie bestuderen.

Hoe kan ik een vrijstelling aanvragen?

Zodra u met zekerheid weet dat u vrijgesteld bent van de aangifte van nalatenschap, moet u een aanvraag tot vrijstelling indienen bij het bevoegde registratiekantoor. Dat is het kantoor in de regio waar de overledene zijn laatste domicilie had.

Onze adviseurs  kunnen u het vrijstellingsattest bezorgen en leggen u ook uit naar welk kantoor u het attest moet opsturen. U hoeft enkel maar een aanvraag in te dienen op ons online platform. Wij ontfermen ons dan over de verschillende stappen. Bovendien kunnen onze teams u ook helpen bij tal van andere procedures vóór en na een overlijden. Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat u precies nodig heeft.

 

Vraag gemakkelijk een vrijstelling voor de aangifte van nalatenschap aan

Geniet van alle Morning Blue voordelen. Upgrade uw abonnement.