Tips om uw nalatenschap te regelen

Het is niet altijd evident om uw nalatenschap te regelen. Niemand denkt tenslotte graag zo ver vooruit. Toch is het geen slecht idee. Het neem namelijk niet alleen uw zorgen weg, maar ook die van uw geliefden en erfgenamen. Door op voorhand stil te staan bij uw nalatenschap vermijdt u ingewikkelde procedures, onnodige wrijving en torenhoge kosten.  

Maar hoe regelt u uw nalatenschap nu met een gerust hart? Met het gepersonaliseerde advies van ons team uiteraard! 

Sections :

Reken op ons advies om uw nalatenschap te regelen 

In onze rubriek 'Artikels' vindt u heel wat advies. Zo vindt u er onder meer een gids voor het organiseren van uw nalatenschap waarin vijf luiken aan bod komen:  

 1. De rol van de notaris;
 1. Uw nalatenschap voorbereiden;
 1. De akte van erfopvolging;
 1. De aangifte van nalatenschap;
 1. Het verdelen van de erfenis.  

Neem gerust contact op met ons team als u vragen heeft over deze gids of bij de minste twijfel over uw situatie. Dankzij onze kennis van het Belgische recht, zijn instellingen en onze ervaring kunnen we snel en steeds op maat van uw persoonlijke situatie antwoorden. 

Weet ook dat u altijd op onze adviseurs kunt rekenen voor een ondersteuning van a tot z dankzij onze diensten vóór en na overlijden. Elke gezinssituatie is uniek en dus kan het interessant zijn om de mening van experts te vragen. 

Waarom is het een goed idee om mijn nalatenschap te regelen? 

U vraagt zich misschien af waarom het nodig is zelf na te denken over uw nalatenschap wanneer alles al 'bij wet voorzien is'. De manier waarop uw eigendommen worden verdeeld, is inderdaad vastgelegd in de wet, maar dat wil niet zeggen dat u (of uw eventuele erfgenamen) daarmee akkoord moeten gaan. En dan is een goede voorbereiding noodzakelijk.  

Misschien wilt u een groter deel van uw erfenis aan een kwetsbaar kind schenken? Of iemand uit uw naaste omgeving als erfgenaam aanstellen? Of een deel rechtstreeks aan uw kleinkinderen geven? Afhankelijk van uw familiale situatie, of die nu heel alledaags is of juist heel bijzonder, kan het interessant zijn om aan enige vorm van successieplanning te doen. 

Bovendien kunt u met successieplanning belastingen zoals de fameuze erfbelasting verlagen, of eventuele conflicten tussen uw erfgenamen vermijden of temperen door zelf uw wensen duidelijk te maken. Dat is misschien niet het belangrijkste, maar het zorgt er wel voor dat u een vinger in de pap heeft.

Hoe kan ik mijn nalatenschap zo goed mogelijk regelen? 

Er zijn heel wat manieren om uw nalatenschap te regelen en het is niet altijd gemakkelijk om het bos door de bomen te zien. Bovendien wordt elke manier beïnvloed door uw familiale situatie, uw eigendommen en uw wensen. Wij sommen enkele courante manieren op: 

 • Het testament, het document bij uitstek: u kunt zelf een testament opstellen of u kunt desgewenst onze hulp inschakelen om samen met u uw testament op te maken.U kunt uw testament ook altijd intrekken, zodat u min of meer de controle behoudt over wat er na uw vertrek met uw eigendommen gebeurt; 
 • Een schenking, een van de meest gebruikte technieken: een schenking is niet alleen fiscaal interessant, ze staat u ook toe al tijdens uw leven een deel van uw eigendommen te verdelen. U behoudt steeds alle controle; 
 • Uw huwelijkscontract, een vaak vergeten oplossing: u kunt in uw huwelijkscontract laten vastleggen welke rechten uw echtgenoot/echtgenote na uw overlijden op uw vermogen heeft met een clausule van ongelijke verdeling; 
 • De erfovereenkomst, het meest transparante document: een erfovereenkomst staat u toe om tijdens uw leven samen met uw erfgenamen afspraken te maken rond uw toekomstige erfenis;
 • Een mandaat buitengerechtelijke bescherming, een steeds populairdere oplossing: in dit geval, wijst u een mandataris aan die in uw naam beslissingen mag nemen over het beheer van uw eigendommen, over uw persoon of over uw successieplanning als u onbekwaam wordt.  

 

Hoe kan ik op voorhand de erfbelasting berekenen? 

Een erfenis gaat altijd gepaard met kosten. Het is dus niet meer dan normaal dat u wilt weten welke kosten er precies zijn, zodat u onaangename verrassingen voor uw erfgenamen kunt vermijden. 

Er zijn drie criteria waar u rekening mee moet houden 

Drie factoren bepalen het bedrag van de erfbelasting: 

 • Het gewest waarin u gedomicilieerd bent op het moment van overlijden: elk gewest heeft, zoals u vast al vermoedde, andere regels.Het gewest dat volgens de Belgische wet in aanmerking wordt genomen, is het gewest waar u in de laatste vijf jaar van uw leven het langste gewoond hebt.
 • Het totale bedrag van uw nalatenschap: net zoals de personenbelasting, is de erfbelasting progressief. Er wordt dus gewerkt met schijven en dat ongeacht het gewest.Hoe hoger de erfenis, hoe hoger de erfbelasting.
 • De orde van verwantschap tussen u en uw erfgenamen.

 

Ik wil me graag laten begeleiden bij het regelen van mijn nalatenschap

Geniet van alle Morning Blue voordelen. Upgrade uw abonnement.