Hoe weet ik of ik een attest van erfopvolging of een akte van erfopvolging nodig heb?

U kunt een attest van erfopvolging enkel aanvragen als u de vier volgende voorwaarden kunt afvinken:

  • De overledene liet geen testament na;
  • De overledene heeft geen huwelijkscontract of wijzigingsakte bij het huwelijkscontract opgesteld;
  • De overledene heeft geen erfovereenkomst opgesteld;
  • Geen enkele erfgenaam van de overledene is 'handelingsonbekwaam' (minderjarig of handelingsonbekwaam verklaard).

Als een of meerdere voorwaarden niet vervuld zijn, heeft u een akte van erfopvolging nodig. U kunt die aanvragen bij een notaris. 

Ben ik verplicht om een aangifte van nalatenschap te dienen?

Nee, als uw situatie aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kunt u een vrijstelling aanvragen op de aangifte van nalatenschap:

  • De overledene laat geen onroerende goederen na; en
  • Er zijn geen successierechten verschuldigd.

In dat geval kunt u een vrijstelling aanvragen bij het bevoegde registratiekantoor. Dat is het kantoor in de regio waar de overledene zijn laatste domicilie had. 

Als ik een erfenis verwerp, kan ik dan later nog op mijn beslissing terugkomen?

Als u een erfenis weigert of aanvaardt, is uw beslissing in principe definitief. Zodra u de akte houdende een verklaring van verwerping heeft ondertekent, wordt u niet langer als erfgenaam beschouwd. U moet in dat geval de schulden van de overledene niet zelf afbetalen, maar u heeft ook geen aanspraak op het vermogen van de overledene (zelfs als er achteraf andere eigendommen worden ontdekt waarvan u het bestaan niet afwist). Toch is er één uitzondering: u kunt uw beslissing tot 30 jaar na het verwerpen van de erfenis intrekken als geen enkele ander erfgenaam in die tijd de erfenis heeft aanvaard.

Is het mogelijk de bankrekeningen van de overledene te deblokkeren als er schulden moeten worden afbetaald?

Als de overledene of een van de erfgenamen schulden heeft (fiscaal, niet-fiscaal of sociaal), mag de bank de rekeningen niet deblokkeren. Alle schulden moeten eerst worden afgelost. Als alle erfgenamen daarmee akkoord gaan, kan dat eventueel met een deel van de bedragen op de geblokkeerde rekeningen.

Wie mag zich over mijn huisdier ontfermen als ik opgenomen word in het ziekenhuis of overlijd?

U mag zelf kiezen naar wie uw huisdier gaat, bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een buur. Als niemand uit uw naaste omgeving zich wil ontfermen over uw huisdier, kunt u ook een beroep doen op een vereniging die voor uw dier zal zorgen of een nieuwe thuis voor uw dier zal zoeken.

Wat kan ik doen als een geliefde niets gezegd heeft over zijn/haar sociale media en hij/zij overleden is?

De meeste sociale netwerken, zoals Facebook en Instagram, bieden familie een overledene de mogelijkheid om zijn/haar account te beheren na overlijden, ook al werd er niets concreets afgesproken. De familie kan dan besluiten het account definitief te sluiten of het account een herdenkingsstatus geven. Het sociale netwerk zal in dat geval de volgende documenten opvragen:

  • Een kopie van de akte van overlijden (of een ander document waarmee het overlijden van de gebruiker kan worden aangetoond, zoals een overlijdensbericht of een rouwkaart);
  • Een document waarmee de familieleden hun verwantschap met de overledene kunnen aantonen, zoals een geboorteakte, een volmacht of een testament. Ook een testamentuitvoerder kan via deze documenten toegang krijgen tot het account.

Andere sociale netwerken, zoals Google en Twitter, bieden familieleden de mogelijkheid om het account van de overledene te laten afsluiten en bepaalde gegevens op te vragen. 

 Moet ik de contracten van de overledene verplicht opzeggen of kan ik ze op naam van iemand anders laten zetten?

Nee. Als erfgenaam heeft u de mogelijkheid om de contracten die op naam van de overledene staan op iemand anders' naam te laten zetten, bijvoorbeeld op die van de overlevende partner. U moet dan in de meeste gevallen gewoon een overnameformulier invullen, dat erg lijkt op een opzeggingsformulier, maar waarin u ook de contactgegevens van de overnemers kunt invullen. Neem gerust contact op met onze teams. Zij helpen u graag bij deze procedures.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem gerust contact met ons op zodat we uw vraag rechtstreeks kunnen beantwoorden en het antwoord vervolgens aan deze rubriek kunnen toevoegen.

Geniet van alle Morning Blue voordelen. Upgrade uw abonnement.