De bankrekeningen deblokkeren

Zodra de banken kennisnemen van een overlijden, blokkeren ze automatisch alle bankrekeningen die op naam van de overledene staan (privé- en gemeenschappelijke rekeningen, maar ook alle rekeningen van de echtgenoot/echtgenote als ze getrouwd zijn onder het stelsel van algehele gemeenschap van goederen). Met deze maatregel willen banken de erfgenamen beschermen tot iedereen met zekerheid geïdentificeerd is.

Sections :

Hoe kan ik snel bankrekeningen laten deblokkeren na een overlijden?

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan het even duren voor de bankrekeningen gedeblokkeerd zijn. Het kan ook juist heel snel gaan. De beste manier om ervoor te zorgen dat de bankrekeningen zo snel mogelijk vrijgegeven worden, is door de specifieke procedures te volgen.

Voor banken is het belangrijk dat de erfgenamen correct geïdentificeerd worden. Om de bankrekeningen te deblokkeren, zullen ze u dus vragen een attest van erfopvolging of een akte van erfopvolging voor te leggen. Het eerste document is gratis, maar u kunt het enkel aanvragen als uw situatie 'eenvoudig' is. Er mag geen sprake zijn van een testament van de overledene, een huwelijkscontract of een wijzigingsakte, of een handelingsonbekwame erfgenaam (zoals een minderjarig persoon). Is er daar wel sprake van, dat heeft u het tweede document, een akte, nodig. De akte wordt opgesteld door een notaris en kost ongeveer € 400.

Zodra de bank alle documenten in handen heeft, voert ze de nodige controles uit (dat kan enkele weken duren) en kan ze besluiten de bankrekeningen vrij te geven. Ze kan ook besluiten contact op te nemen met de erfgenamen om verdere instructies te krijgen over de verdeling van de tegoeden.

De rekeningen kunnen niet worden vrijgegeven zolang de overledene of een van de erfgenamen fiscale schulden heeft. Het is dus belangrijk dat de schulden aan de staat eerst worden afgelost. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel betaalt u zelf rechtstreeks de verschuldigde belastingen en krijgt u een vrijstelling, ofwel vraagt u de bank de schulden af te lossen met het bedrag van de nalatenschap.

En wat als ik ondertussen facturen ontvang?

Zelfs wanneer alle bankrekeningen geblokkeerd zijn, kan de overlevende partner (de echtgenoot/echtgenote of de samenwonende partner van de overledene) een voorschot ontvangen. Het voorschot komt overeen met de helft van alle gelden op de rekeningen, met een maximum van € 5.000. Met dat geld kunnen dringende uitgaven, zoals de uitvaartkosten, worden betaald. Let er goed op dat u niet meer uitgeeft, want anders kunnen u sancties worden opgelegd.

Om ervoor te zorgen dat de bankrekeningen niet te lang geblokkeerd blijven, kunt u gratis hulp vragen aan de experts van Morning Blue. Zij gidsen u stap voor stap door alle procedures en helpen u onder meer bij de aanvraag van een attest van erfopvolging, dat u vervolgens aan de banken kunt overhandigen. 

 

Ik wil hulp bij het deblokkeren van de bankrekeningen

Geniet van alle Morning Blue voordelen. Upgrade uw abonnement.