De aangifte van nalatenschap in België

De aangifte van nalatenschap is een document dat wordt gebruikt om het bedrag van de te betalen erfbelasting te bepalen.Na een overlijden zijn de erfgenamen in principe verplicht de nalatenschap van de overledene aan te geven bij de bevoegde belastingdienst.

Sections :

Wat staat er in de aangifte van nalatenschap?

Een anngifte van nalatenschap bevat de volgende gegevens: 

  • De burgerlijke staat van de overledene, de datum en plaats van overlijden, de inhoud van het testament (als dat er  is);
  • De naam en voornaam van de erfgenamen/legatarissen, hun verwantschap met de overledene en hun rijksregisternummer;
  • Alle eventuele schenkingen die de overledene tot drie jaar vóór zijn/haar overlijden heeft gedaan (behalve geregistreerde schenkingen van onroerende goederen in België);
  • De activa van de overledene: alle roerende en onroerende eigendommen van de overledene in België of in het buitenland;
  • De passiva van de overledene: alle schulden en de nodige bewijsstukken per schuld;
  • De verzekeringen die aan zijn/haar naam verbonden zijn en alle goederen waarop hij/zij een vruchtgebruik heeft.

Dankzij deze gegevens heeft de bevoegde belastingdienst een duidelijk beeld van de erfenis die wordt nagelaten. Op basis van de fictieve massa berekent ze dan het bedrag van de erfbelasting.

Mag ik zelf een aangifte van nalatenschap opmaken? 

Als erfgenaam heeft u het recht zelf een aangifte van nalatenschap op te maken. U bent dus niet verplicht om een notaris in te schakelen. Als vuistregel geldt dat één aangifte van nalatenschap voldoende is, ongeacht het aantal aangevers. Elke aangever moet de aangifte dan ondertekenen, vóór het formulier naar het bevoegde kantoor Rechtszekerheid kan worden verstuurd. 

 

Dien online uw aangifte van nalatenschap in

Geniet van alle Morning Blue voordelen. Upgrade uw abonnement.